Silpengineering
บริษัทศิลป์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
โพสเมื่อ
ตะกาวเกี่ยอ้อย truck tiller sugar gain,เครื่องจักรไฮดรอลิค,,Machinery and Process Equipment/Machinery/Hydraulic Machine
รหัสสินค้า
NANA-226289
ชื่อสินค้า
ตะกาวเกี่ยอ้อย truck tiller sugar gain
เวลาการจัดส่ง
2-3วัน
รายละเอียด:
ทำให้วัตถุดิบลงได้ตามต้องการ
คำค้นหา:
เครื่องจักรไฮดรอลิค

บริษัทศิลป์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด

Silpengineering

70/2-3 หมุ่1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

0615453597
038158066

Contact: ธัญญ์ศรณ์ พันธุโฆษิต