หมวด

Ballast

1
Ballast
Ballast อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พีเอสพี เทค จำกัด

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถี่สูงและเชื่อถือได้สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ PL-T และ PL-C 4 พิน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า (EM)Quick Details

electronic ballast

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1