หมวด

Slitting Services

1
Slitting Services
Tension Felt

Tension Felt

A-SHIN

บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

เทนชั่นเฟลท ผ้าใยสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับประกบรองเหล็กเพื่อซับคราบน้ำมัน มักจะใช้กับเครื่องตัดเหล็กแถบ (Slitting Machine)

slitting coiltension for steel

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1