หมวด

Molding

1
Molding
โฟลวมิเตอร์, Water Flow Meter

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด

โฟลวมิเตอร์ สำหรับตรวจการเดินของน้ำหล่อเย็นในแม่พิมพ์ Flow Meter for checking the flow of cooling water in Mould simple checker for cooling water FLM

coolingflowmeterwaterwater flow meterน้ำโฟลวโฟลวมิเตอร์มิเตอร์แรง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1