หมวด

Cement

1
Cement
สินค้าขายดี
น้ำยาผสมคอนกรีต

บริษัท เคเวอร์ อินโนเวชั่น (2010) จำกัด

KEVER AD-01 คือน้ำยาผสมคอนกรีตที่มีประสิธิภาพในการลดน้ำปานกลางและหน่วงคอนกรีตให้ก่อตัวช้า เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการขนส่ง

admixtureน้ำยาผสมคอนกรีตน้ำยาหน่วงคอนกรีต

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำคอนกรีต

บริษัท กรีนโปรดักส์ จำกัด

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นท่อระบายน้ำที่จำหน่าย เป็นท่อคอนกรีตระบบอัดแรง ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการอัดแน่นของเนื้อคอนกรีต

ท่อคอนกรีตอัดแรงท่อระบายน้ำคอนกรีตท่อคอนกรีตท่อระบายน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1