หมวด

Calcium Hypochlorite

1
Calcium Hypochlorite
แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, Calcium Hypochlorite

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

Calcium Hypochlorite, CaOCl2, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, ผงปูนคลอรีน, ปูนคลอรีน, ผงคลอรีน 65% , ผงคลอรีน 70% , ผงคลอรีน 90%

calcium hypochloriteแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ปูนคลอรีน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1