หมวด

Removers

1
Removers
แผ่นดูดซับน้ำมัน (oil only absorbent) ชนิดม้วน

บริษัท เอิร์ท เคมาเทค จำกัด

แผ่นซับน้ำมัน (oil only absorbents) ชนิดม้วน สำหรับใช้รอง ซับหรือเช็ดของเหลวที่เป็นน้ำัมันหรืปิโตรเลียม

emergency spill kitแผ่นดูดซับน้ำมัน (oil spill absorbent) แบบม้วน (pad)สารดูดซับน้ำมัน oil sorbent

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
้ผ้าทำความสะอาดมือเช็คคราบน้ำมันจาระบีและสิ่งสกปรก WORKPLACE HAND CLEANER TOWELS
สินค้าขายดี
1