หมวด

Water Distilling Equipment

1
Water Distilling Equipment
Water Purification Solution

บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด

เป็นเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (General laboratory grade water) สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ที่ต้องการระดับไอออนและสารอินทรีย์ต่ำเช่น เครื่อง AAS/FAAS, Spectrophotometry, Water analysis หรือ งานเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ทั่วไป เป็นต้น

water purificationเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องกลั่นน้ำ 3.5L/hour ; Water Distiller

บริษัท เทคนิคการแพทย์และวิศวบริการ จำกัด

ขนาด 3.5 ลิตร/ชั่วโมง แบบมีตู้ ค่า Conduct 2.5 uS/cm - สำหรับกลั่นน้ำบริสุทธิ์ แบบการกลั่นครั้งเดียว

เครื่องกลั่นน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องกลั่นน้ำ 4 ลิตร/ชั่วโมง แบบตู้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจเอ็น อินสตรูเมนท์

ขนาดการกลั่น 4 ลิตร/ชั่วโมง แบบมีตู้ ค่า Conductivity 1.2-2.0 us/cm (ขึ้นกับคุณภาพน้ำเข้า) , Silica Heater

water still

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1