หมวด

Refractories

1
Refractories
เตาอบ / Kiln

บริษัท ไทย เอส.เอส.อิฐทนไฟ จำกัด

วัสดุทนไฟ และ รับปรึกษาติดตั้งเตาหลอมอุตสาหกรรม เช่น เตาหลอม เตาเผา เตาอบ เตาชุบ สำหรับ - เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม แก้ว กระดาษ ตะกั่ว ซิงค์ โรงไฟฟ้า โรงสี

เตาเผาเตาอบอุตสาหกรรมบอยเลอร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ตัวหุ้มฉนวนความร้อน

บริษัท เอส.เอ็ม.เอ็น.ดี ประเทศไทย จำกัด

เป็นตัวหุ้มฉนวนป้องกันความร้อน ตามท่อต่างๆ เครื่องฉีดพลาสติก และเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง ช่วยประหยัดพลังไฟฟ้า

insulationฉนวนความร้อนหุ้มฉนวน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1