หมวด

Slotting Machine

1
Slotting Machine
Precision Slotting Machine เครื่องกระทุ้ง (เครื่องไสแนวตั้ง)

บริษัท โซเพ็ค จำกัด

- ขนาด โต๊ะงาน 815x240 มม. - ระยะชัก 125 มม. - ระยะเคลื่อนโต๊ะงานแนวตั้ง 400 มม - ระยะเคลื่อนโต๊ะงานแนวนอน 300 มม - มอเตอร์ 3/4 แรงม้า

precision slotting machineเครื่องกระทุ้งเครื่องไส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1