หมวด

Binding Machine

1
Binding Machine
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น KONSTANZ

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น KONSTANZ สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุด 24 รู (1-24) เจาะเอกสารได้ถึง 20 แผ่นต่อครั้ง สามารถเข้าเล่มได้ถึง 500 แผ่น (70 แกรม)

เครื่องเข้าเล่มแบบเจาะไฟฟ้าเครื่องเข้าเล่มเอกสารแบบเจาะไฟฟ้า

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1