หมวด

Binders

1
Binders
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น RIESA

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

• แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก • เจาะกระดาษได้ครั้งละ 20 แผ่น/ครั้ง • เป็นชนิดสันห่วง 21 ห่วง • เข้าเล่มหนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว • เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 • ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้

binder

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1