หมวด

Cleanrooms

12
Cleanrooms
บริการ งานระบบ

บริษัท แอพพลีโฟล จำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

งานระบบ ดับเพลิง อัคคีภัย ท่อ ห้องเย็น เครื่องเย็นติดตั้งอุตสาหกรรม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Laminar Flow Soft Wall Cleanroom (Cleanbooth)

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด

Laminar Flow Soft Wall Cleanroom หรือ Cleanbooth สำหรับการทำพื้นที่ให้เป็นคลีนรูมโดยไม่ต้องก่อสร้างห้อง สามารถถอดเคลื่อนย้ายได้

cleanboothcleanroomlaminar flowคลีนรูม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Electric Motor Cleaner

บริษัท ไอเอส เทค จำกัด

น้ำยาทำความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า สวิทบอร์ด และอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ช่วยประหยัดเวลา เพราะสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว

น้ำยาทำความสะอาดมอเตอร์น้ำยาล้างมอเตอร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Sticky Roller ลูกกลิ้งสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม

บริษัท ซีเอ็ม นาโนเทคโนโลยี จำกัด

sticky roller ลูกกลิ้งสำหรับทำความสะอาดชิ้นงาน, โต๊ะ, พื้น, ผนัง ในห้องคลีนรูม เพื่อลดฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดงานเสีย

sticky roller/ลูกกลิ้งดักฝุ่น/ลูกกลิ้งทำความสะอาด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
12