หมวด

Resistor

1
Resistor
โวลุ่ม Vishay Spectrol BOURNS potentiometer

โวลุ่ม Vishay Spectrol BOURNS potentiometer

Vishay Spectrol BOURNS potentiometer

บริษัท โอเคเค พาร์ท จำกัด

จำหน่าย Vishay Spectrol BOURNS potentiometer 535B1203JC 021-1-21 357B0203MAB251S22 138B00103 3540S-1-102L 39SB-1RB-103 39SB-1RB-103 3852A-282-502AL PDA241-HRT02-105A2 3310Y-001-503L 860B1202 357B0202MAB251S22 T73XH202KT20 248BBHS0XB25503MA 534B2502502JC TSM4YJ204KR05 534B1103JL 534B1502JL 534-1-1-103 534B1102JL 533B1103JLB 534-1-1-102 14910A0BHSX10502KA 533B1502JLB

resistor

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1