หมวด

Computer Components

1
Computer Components
Fortigate 80C

Fortigate 80C

FortiGate

บริษัท ไอที ทริปเปิลพลัส จำกัด

FortiGate บนระบบปฏิบัติการ FortiOS? security operating system กับ FortiASIC processors หน่วยประมวลผลที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เหมาะสมองค์กรขนาดเล็กจนถึงระดับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

firewallfortigatenetworksecurity

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1