หมวด

Laboratory Equipment

แนะนำบริษัทที่จำหน่าย
1234
Laboratory Equipment
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องมือวัดด้านอาชีวอนามัย G110

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด

- ออกแบบมาตรวจสอบ CO2, O2 - แปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมเบียร์, ห้องปฏิบัติการ, ตู้อบเด็ก, การวิจัยและการบ่มเพาะเชื้อ - ช่วงการวัด CO2 0-100% - ช่วงการวัด O2 0-100% - รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

co2 analyzerเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเครื่องวิเคราะห์ก๊าซห้องแล็บ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ตู้เขี่ยเชื้อ, Laminar Flow, Laminar Clean Bench,Safety Clean Bench, ตู้เขี่ยเชื้อ, ตู้ปลอดเชื้อ, เค

บริษัท กรีนเทค พลัส จำกัด

ตู้เขี่ยเชื้อ, Laminar Flow, Laminar Clean Bench, Safety Clean Bench, ตู้เขี่ยเชื้อ, ตู้ปลอดเชื้อ, เครื่องเขี่ยเชื้อ, เครื่องสำหรับใช้เขี่ยเชื้อ,

laminar clean benchlaminar flowsafety clean benchตู้เขี่ยเชื้อตู้ปลอดเชื้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1234