หมวด

General Accessories

12
General Accessories
Gas Outlet for Remote Control / ก๊อกแก๊สจากรีโมท

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด

เป็นหัวก๊อกแก๊สสำหรับห้องทดลอง (LABORATORY GAS OUTLET) ชนิดพื้นหรือติดผนังทนแรงดัน ได้สูงถึง 80 PSI. ใช้ติดตั้งในตู้ระบายควัน

gases remotegases remote controlรีโมทแก๊สรีโมทควบคุมการจ่ายแก๊ส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge)

บริษัท ซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) ใช้วัดระดับน้ำแบบตั้ง เหมาะกับหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระดับน้ำในท้องที่

แผ่นวัดระดับน้ำ (staff gauge)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์, เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ, เครื่องแก้วในห้องแลป, เครื่
สินค้าขายดี
แผ่นวัดระดับน้ำ สต๊าฟเกจ (staff gauge) ใช้ใน นิคมอุตสาหกรรม บ่อบำบัดน้ำเสีย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิต ประปา
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
12