FINEDAY Co. Ltd.
บริษัท ไฟน์เดย์ จำกัด

ติดต่อบริษัท

สินค้า
BC12-บาร์โค้ด สแกนเนอร์ Wireless Barcode Scanner ส่งข้อมูลได้ไกลถึง 50 เมตร

รหัสสินค้า: NANA-174952

BC12-บาร์โค้ด สแกนเนอร์ Wireless Barcode Scanner ส่งข้อมูลได้ไกลถึง 50 เมตร

หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ-สกุล
อีเมล
โทรศัพท์

บริษัท ไฟน์เดย์ จำกัด

FINEDAY Co. Ltd.

69/1 ซอยประชาราษฎร์ 3 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

084 421 7943
02 9731699

Contact: ศิรินันท์ วิวัฒน์วงศ์ธรณ์

Email: richmoto@hotmail.com