WORLDWIDE TRADE THAI CO.,LTD.
บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด
02-448-2480 ต่อ 117, 124

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด

WORLDWIDE TRADE THAI CO.,LTD., บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด

                  เวิลด์ไวด์เทรดไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2535 เราเป็นบริษัทที่นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับ   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ(ห้องแลป) และในโรงงานอุตสาหกรรม งานวิเคราะห์น้ำ (น้ำดื่ม น้ำประปา และน้ำเสีย) งานด้านอาหาร ด้านเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร สาธารณสุข งานวิจัยในมหาวิทยาลัย งานวิจัยในโรงพยาบาล
            
                สินค้าที่จำหน่ายทุกชนิด เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และสิ...

สินค้าแนะนำ

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด

WORLDWIDE TRADE THAI CO.,LTD.

30/10 หมู่ที่ 19 ถนนบางระมาด ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170

02-448-2480 ต่อ 117, 124
02-448-2481

Contact: สุธินี sales executive

Email: naworld304@gmail.com