UT PRECISION CO.,LTD.
บริษัท ยูที พรีซิชั่น จำกัด

บริษัท ยูที พรีซิชั่น จำกัด

UT PRECISION CO.,LTD., บริษัท ยูที พรีซิชั่น จำกัด

จัดจำหน่ายนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือวัดทุกประเภท เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุปกรณ์งานสอบเทียบ ในงานอุตสาหกรรม การแพทย์ ให้บริการสอบเทียบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือวัด ในงานอุตสาหกรรม การแพทย์ และ ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

บริษัท ยูที พรีซิชั่น จำกัด

UT PRECISION CO.,LTD.

118/15 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520

0909137928
020650589

Contact: มนวิภา ศรีชนะ

Email: utprecision@gmail.com