UNION MORE INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียน มอร์ อินดัสทรี
02-191-7276-7, 089-126-1305 , 086-306-1102
โพสเมื่อ
ASHUN POLY TUBING รุ่น 10 x 6.5 MM. สีส้ม,ASHUN POLY TUBE,POLY TUBE,Poly Tubing,ท่อยาง,ท่อสายลม,tube,hose,ASHUN POLY TUBING,ASHUN,flexible tubing,,Custom Manufacturing and Fabricating/Fabricating/Hose & Tube
รหัสสินค้า
NANA-163691
ชื่อสินค้า
ASHUN POLY TUBING รุ่น 10 x 6.5 MM. สีส้ม
โค๊ดสินค้า
1-SD-05-PU1065
โมเดล
10 x 6.5 MM. สีส้ม
รายละเอียด:
ASHUN POLY TUBE 10 x 6.5 MM.
สีส้ม
คำค้นหา:
poly tubing tube ashun hose flexible ท่อยาง ท่อสายลม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียน มอร์ อินดัสทรี

UNION MORE INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

123/177 หมู่ที่ 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

02-191-7276-7, 089-126-1305 , 086-306-1102
02-191-7276-7

Contact: คุณชัชณัฐ สุขอัจจะสกุล

Email: union_more@hotmail.com