TOP TEC WORLD
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

TOP TEC WORLD, บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องกรองอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าคือ Strainer Filter , Y-Straine Filter , Tee Strainer Filter ,Basket Strainer Filter , Manual Strainer Filter , Auto Strainer Filter , Duplex Strainer Filter ,Hydrocyclone Separator (กรองหยาบ) Sand Strainer Filter , Automatic Backwash , Screening Machine , Sand Filter , Strainer Fabrication , Washing Machine Strainer ,Temporay Strainer Filter , Truncated Cone , สแตนเนอร์ ฟิลเตอร์ , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบกรองสารเคมี , ผู้เช...

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

TOP TEC WORLD

12 ซอยบางนา-ตราด 25 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260

027440761
027443230

Contact: ปิยะ ตั้งพงษ์

Email: toptecworld@gmail.com