TCN LIKE CHEMIUTASAHAKUM CO ,LTD.
บริษัท ทีซีเอ็น ไลค์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด
088-932-355 , 090-275-1893

บริษัท ทีซีเอ็น ไลค์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด

TCN LIKE CHEMIUTASAHAKUM CO ,LTD., บริษัท ทีซีเอ็น ไลค์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ทีซีเอ็น ไลค์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด  
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สำหรับอาคาร  โดยนำเข้าเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่ล่าสุด
  เน้นเรื่องประสิทธิภาพของเคมีภัณฑ์  ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  
ความปลอดภัยต่อระบบอาคาร  การกัดกรอน  การตกค้าง
ผลกระทบหลังการใช้เคมีภัณฑ์  รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
บริษัทฯ ดำเนินกิจการ  โดยยึดหลักการบริการหลังการขาย เป็นนโยบายสำคัญ  
เน้นเรื่องการดูแล ให้คำปรึกษาทางด้านเคมีภัณฑ์  ผลกระทบ ต่างๆ
ต่อระบบอาคาร แนะนำการใช้งาน และการบริการ อื่นๆ

-เคมีภัณฑ์ทั้งห...

สินค้าโปรโมชั่น
สินค้าแนะนำ

บริษัท ทีซีเอ็น ไลค์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด

TCN LIKE CHEMIUTASAHAKUM CO ,LTD.

64/1 ซอยสวนเกษตร ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

088-932-355 , 090-275-1893

Contact: อภิชัย นวลพลับ