1
electric discharge
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ electric discharge
สินค้าขายดี
Ultratev Detector - เครื่องตรวจเตือนภัย Partial Discharge แบบพกพา

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

เป็นอุปกรณ์เตือนภัยจาก Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

partial dischargepartial discharge measurementultratevultratev detectorultratev partial discharge detector

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ปั๊มไดอะแฟรมใช้มอเตอร์ขับขนาด 1.5 kW, 380 V. (Electric Diaphragm Pump)
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี