1
เลี้ยงปลา
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เลี้ยงปลา
30% calcium peroxide ปลดปล่อยอ๊อกซิเจนที่พื้นบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา (ปลดปล่อยแบบช้าๆ นานนับเดือน)

บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด

Calcium peroxide (CaO2) การเติม CaO2 ลงไปที่พื้นบ่อ จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเป็นกรดที่พื้นบ่อ จะช่วยให้พื้นบ่อมีอ๊อกซิเจนกระจายอยู่มากขึ้น จึงแก้ปัญหาการลอยหัวของกุ้ง ปลา และสามารถเพิ่มค่า DO ของน้ำเสียได้

calcium peroxideเครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ (dissolved oxygen meter/do meter)เคมีบำบัดน้ำเสียบ่อกุ้ง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
อาหารเลี้ยงเชื้อ, จำหน่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ, Culture Media, สารเคมี, จำหน่าย Columbia Blood Agar

บริษัท อาร์พีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

อาหารเลี้ยงเชื้อ ใช้ในงานเพาะและพิสูจน์เชื้อแบคทีเรียในห้องแลป มีทั้งแบบพร้อมใช้(Plate) และในรูปแบบแห้ง

blood agarcolumbia blood agarculture mediaอาหารเลี้ยงเชื้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องอบปลาแห้ง(2) (ทำปลาแห้ง ผลิตผลทางการเกษตร)

บริษัท ประดู่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เครื่องทำปลาแห้งสำหรับชุมชน กลุ่มแม่บ้าน หรือ SME โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการให้ความร้อน

เครื่องทำปลาแห้งปลาแดดเดียว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
อาหารเลื้ยงเชื้อ, จำหน่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ, Culture Media, สารเคมี, จำหน่ายสารเคม๊, การเลี้ยงเชื้อ,

บริษัท กรีนเทค พลัส จำกัด

อาหารเลื้ยงเชื้อ, จำหน่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ, Culture Media, สารเคมี, จำหน่ายสารเคม๊, การเลี้ยงเชื้อ, อาหารสำหรับการเลี้ยงเชื้อ, อาหารที่ใช้เพาะเชื้อ

culture mediaสารเคมีอาหารเลี้ยงเชื้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี