1
เลี้ยงปลา
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เลี้ยงปลา
เครื่องอบปลาแห้ง(2) (ทำปลาแห้ง ผลิตผลทางการเกษตร)

บริษัท ประดู่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เครื่องทำปลาแห้งสำหรับชุมชน กลุ่มแม่บ้าน หรือ SME โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการให้ความร้อน

เครื่องทำปลาแห้งปลาแดดเดียว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
อาหารเลื้ยงเชื้อ, จำหน่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ, Culture Media, สารเคมี, จำหน่ายสารเคม๊, การเลี้ยงเชื้อ,

บริษัท กรีนเทค พลัส จำกัด

อาหารเลื้ยงเชื้อ, จำหน่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ, Culture Media, สารเคมี, จำหน่ายสารเคม๊, การเลี้ยงเชื้อ, อาหารสำหรับการเลี้ยงเชื้อ, อาหารที่ใช้เพาะเชื้อ

culture mediaสารเคมีอาหารเลี้ยงเชื้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี