1
น้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิม
น้ำยาล้างเพลทฮีทเอ๊กเชนเจอร์ (Plate Heat Exchanger)

บริษัท เจซีพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

น้ำยาล้างตะกรัน, ตะกรัน, น้ำยาทำความสะอาด, ตะกรันแข็ง, บอยเลอร์, ออยคูลเลอร์, คูลลิ่งทาวเวอร์, เพลทฮีทเอ็กเชนเจอร์่, ชิลเลอร์, อีแวป, คอนเดนเซอร์, เอ็กทรูทเดอร์, oilcooler, coolingtower, boiler, evapolative, condenser, plateheatexchanger, aircompresser, mold

plate heat exchangerน้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
น้ำยากำจัดตะกรันสนิมและหินปูน

บริษัท นิวคลีน เคมีคอล จำกัด

N-02 เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ สามารถกำจัดตะกรัน สนิมและหินปูน ทั้งในระบบ Chiller water และ AHU ทำปฎิกิริยา โดยเฉพาะการละลาย ตะกรัน สนิมและหินปูน และไม่ตกตะกอน หลังล้างระบบแล้ว

กำจัดตะกรันน้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
น้ำยาล้างตะกรันหินปูนสนิมคูลลิ่งทาวเวอร์ กำจัดตะกรันหินปูนสนิม ขจัดคราบฝังลึก

บริษัท เซอร์เฟซ โพร-เท็ค จำกัด

น้ำยาล้างตะกรันสนิม C 402 เป็นน้ำยาเข้มข้น เพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิม ซึ่งเกาะตามผิวโลหะ หรือภายในท่อของระบบน้ำของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความร้อนและระบบทำความเย็นอื่นๆ

กำจัดตะกรันหินปูนสนิมตะกรันในคอนเดนเซอร์ตะกรันบอยเลอร์น้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิมน้ำยาล้างตะกรัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
น้ำยากำจัดตะกรันสนิมและหินปูน

บริษัท นิวคลีนเคมีคอล จำกัด

N-02 เป็นน้ำยาชนิดพิเศษ สามารถกำจัดตะกรัน สนิมและหินปูน ทั้งในระบบ Chiller water และ AHU ทำปฎิกิริยา โดยเฉพาะการละลาย ตะกรัน สนิมและหินปูน และไม่ตกตะกอน หลังล้างระบบแล้ว และสามารถขจัดตะกรันในโถปัสสาวะชายได้อีกด้วย

กำจัดตะกรันหินปูนสนิมกำจัดสนิมเครื่องกำจัดตะกรันน้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิมน้ำยาล้างตะกรัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
น้ำยาล้างตะกรัน Best Choice C- 402 Coolling Tower Cleaner  น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยาเข้มข้นเพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิม

บริษัท เซอร์เฟซ โพร-เท็ค จำกัด

Best Choice C- 402 น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยาเข้มข้นเพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิมซึ่งเกาะตามผิวโลหะ น้ำยาล้างตะกรันหินปูน น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิม

น้ำยากำจัดคราบตะกรันน้ำยากำจัดตระกรันในท่อน้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิมน้ำยาล้างคราบฟลักซ์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
BestChoice Scale-Cleaner น้ำยาขจัดคราบตะกรัน หินปูน สนิม ล้างตะกรันในท่อและแผงระบายความร้อน-ติดต่อฝ่ายขาย(ไอซ์)0918157073ค่ะ

เซอร์เฟซโพรเทค จำกัด มหาชน

น้ำยาล้างตะกรัน หินปูนและสนิมในโลหะ ไม่กัดกร่อน เหล็ก สแตนเลส ทองเหลืองทองแดง พลาสติก ซีลยาง สลายตะกรันในระบบท่อน้ำ บอยเลอร์ คอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ ท่อน้ำหล่อเย็น เครื่องฉีดพลาสติก แม่พิมพ์

คูลลิ่งทาวเวอร์ (cooling tower)กำจัดตะกรันกำจัดตะกรันหินปูนสนิมน้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิมน้ำยาล้างตะกรัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
BestChoice Scale-Inhibitor น้ำยาป้องกันตะกรัน ตะกอนอุดตัน น้ำยาแอนตี้สเกลในคูลลิ่ง-ติดต่อฝ่ายขาย(ไอซ์)0918157073ค่ะ

บริษัท เซอร์เฟซโพรเทค จำกัด มหาชน

น้ำยาป้องกันตะกรัน จะช่วยป้องกันและชะลอการเกิดตะกรัน พร้อมเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายกับโลหะ ทองเหลือง ทองแดงและป้องกันการเกิดตะกรันจับตัวกัน เหมาะกับในระบบท่อน้ำ ระบบหล่อเย็น งานโมลด์ บอยเลอร์ คอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์

cooling tower applicationกำจัดตะกรันหินปูนสนิมท่อตัน กำจัดสนิม ตะกรันน้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิมละลายตระกรันสนิมในคูลลิ่ง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Best Choice C 402 น้ำยากำจัดตะกรันและสนิม ในระบบท่อคูลลิ่ง[Scale Clean & Rust Remover]
สินค้าขายดี
โปรแกรมจัดซื้อ ระบบ e-procurement อนุมัติออนไลน์

spis-procurement.com

SPIS คือโปรแกรมสำหรับวางแผนจัดซื้อ ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง งานอนุมัติออนไลน์ งานคลังสินค้า งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งานวางบิล การอนุมัติจ่าย ปฏิทินการชำระเงิน

ดูรายละเอียดและรับสิทธิ์ฟรี

น้ำยาล้างตะกรันหินปูนสนิมคูลลิ่งทาวเวอร์

บริษัท แอล พี เอส แล็บส์ (ประเทศไทย) จำกัด

น้ำยาล้างตะกรันหินปูนสนิมคูลลิ่งทาวเวอร์ กำจัดตะกรันหินปูนสนิม ขจัดตะกรันหินปูนในท่อคูลลิ่ง

น้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิมน้ำยาล้างตะกรัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ น้ำยากำจัดตะกรันหินปูนสนิม
น้ำยาล้างคูลลิ่งทาวเวอร์

บริษัท เจซีพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

น้ำยาล้างตะกรัน, ตะกรัน, น้ำยาทำความสะอาด, ตะกรันแข็ง, บอยเลอร์, ออยคูลเลอร์, คูลลิ่งทาวเวอร์, เพลทฮีทเอ็กเชนเจอร์่, ชิลเลอร์, อีแวป, คอนเดนเซอร์, เอ็กทรูทเดอร์, oilcooler, coolingtower, boiler, evapolative, condenser, plateheatexchanger, aircompresser, mold

น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยาสลายตะกรัน สำหรับ Evaporative Condenser น้ำยาล้างตะกรัน กำจัดตะกรันในระบบ Condenser, Oil Coller, Cooling Tower, Plate Heat Exchanger น้ำยาล้างตะกรัน สำหรับ Plate Heat Exchanger JCP 305 Rust Remover น้ำยาล้างสนิม พีเอชเป็นกลาง ไม่กัดมือ JCP 105 Metal Conditioner น้ำยาปรับสภาพผิวโลหะและล้างสนิม เหมะสำหรับใช้เตรียมผิวเพื่อทาสี น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยาปัองกันตะไคร่ในคูลลิ่งทาวเวอร์

น้ำยากำจัดคราบตะกรันน้ำยาล้างตะกรัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Win Chem Scale Clean & Rust Remover น้ำยาล้างตะกรัน

บริษัท เอ็นทีเคเทคเทรดดิ้ง จำกัด

Win Chem Scale Clean & Rust Remover น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยาล้างขจัดตะกรันสนิม เป็นน้ำยาเข้มข้น เพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิม ซึ่งเกาะตามผิวโลหะ ภายในท่อของระบบน้ำของเครื่องกำเนิดไอน้ำ และระบบทำความเย็นอื่น ๆ

aq100

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
น้ำยากำจัดตะกรัน สนิมน้ำ หินปูน ในระบบ คูลลิ่งทาวเวอร์ ชิลเลอร์ (สินคาขายดี)
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
จำหน่ายราคาส่งน้ำยาล้างตะกรันสนิม-หินปูน-คราบซิลิก้า Best Choice Scale C402 ย่อยสลายตะกรันสนิมหินปูนได้ดี ขจัดคราบได้ดี ย่อยสลายตะกรันได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ามณี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป

ขายราคาส่ง น้ำยาล้างตะกรันสนิม-หินปูนและคราบซิลิก้า Best Choice Scale Clean C 402 เป็นน้ำยาเข้มข้น เพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิม ซึ่งเกาะตามผิวโลหะ หรือภายในท่อต่างๆ **ราคาส่ง จัดส่งทั่วประเทศ**

น้ำยาล้างตะกรัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Best Choice C-7 เคมีป้องกันการเกิดตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์ ล้างตะกรัน (หินปูน) ซึ่งเกิดจากเกลือแคลเซี่ยมคาร์บอเนตและเกลือแมกนีเซี่ยมคาร์บอเนต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเอส เทคโนโลยี

Best Choice C-7 เคมีป้องกันการเกิดตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์ ล้างตะกรัน (หินปูน) ซึ่งเกิดจากเกลือแคลเซี่ยมคาร์บอเนตและเกลือแมกนีเซี่ยมคาร์บอเนต ซึ่งก่อปัญหาการอุดตันลดการถ่ายเทความร้อน และสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

เคมีป้องกันตะกรันน้ำยาป้องกันตะกรันน้ำยาป้องกันตะกรันเเละสนิม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
โปรแกรมจัดซื้อ ระบบ e-procurement อนุมัติออนไลน์

spis-procurement.com

SPIS คือโปรแกรมสำหรับวางแผนจัดซื้อ ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง งานอนุมัติออนไลน์ งานคลังสินค้า งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง งานวางบิล การอนุมัติจ่าย ปฏิทินการชำระเงิน

ดูรายละเอียดและรับสิทธิ์ฟรี

Best Choice Cleaner น้ำยาล้างทำความสะอาดฟินคอยล์ น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยาล้างตะไคร่น้ำ น้ำยาล้างคราบน้ำมันจาระบี น้ำยาล้างมอเตอร์>>สอบถามราคาพิเศษได้ที่0918157073ค่ะ<<

บริษัท เซอร์เฟซโพรเทค จำกัด มหาชน

-->Best Choice Fin Coil Clean Yellow/Pink น้ำยาล้างทำความสะอาดฟินคอยล์ -->Best Choice Scale Clean and Rust Remover น้ำยาล้างตะกรัน -->Best Choice Slime-Cleaner(BIO-TREAT) น้ำยาล้างตะไคร่น้ำ -->Best Choice Degreaser B น้ำยาล้างคราบน้ำมันจาระบี -->Best Choice Electric Motor Cleaner น้ำยาล้างมอเตอร์ แห้งเร็ว -->Best Choice Drain Opener น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง

น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำน้ำยาล้างคราบน้ำมันจาระบีน้ำยาล้างตะกรันน้ำยาล้างฟินคอยแอร์น้ำยาล้างมอเตอร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
น้ำยาลอกสนิม,น้ำยาลอกสนิมอ๊อกซายด์,ลอกสนิมเหล็ก,น้ำยากัดสนิม
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Zep Rust Remover น้ำยากำจัดสนิม

บริษัท รีเสิร์ชโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เซป รัสท์รีมูฟเวอร์ หัวเชื้อน้ำยาล้างสนิม อ๊อกไซด์ และคราบสกปรก ปลอดภัยมาก ไม่มีไอกรด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และมีฟิล์มเคลือบชิ้นงานไม่ให้เกิดสนิมในเวลาอันรวดเร็ว

rustrust awayขัดสนิมทองเหลืองน้ำยากัดสนิมน้ำยาล้างสนิมวิธีป้องกันสนิม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
โปรแกรมจัดการกระบวนการทางธุรกิจ Business Process Management System

taask-bpm.com

TAASK เป็นโปรแกรมจัดการกระบวนการทางธุรกิจ Business Process Management System โปรแกรมควบคุมเวิร์คโฟล โปรแกรมเปิด Job โปรแกรมควมคุมการทำงานตาม ISO Quality Procedure (QP) สามารถสร้าง Standard Form หรือ ISO Form ได้อย่างไม่จำกัด ถ้าบริษัทคุณไม่มีแอดมินก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเรามีทีมงานเป็นแอดมินให้ฟรี

ดูรายละเอียดและรับสิทธิ์ฟรี

JIP 695 Sabes SP 4L น้ำยากันสนิม

บริษัท แมททีเรียลวัน (ประเทศไทย) จำกัด

กําจัดสนิมในสลักเกลียวที่เกิดการกัดกร่อนและติดแน่น โดยแทรกซึมนํ้ายาไว่สักครู่ กําจัดสนิมโดยจุ่มโลหะที่เป็นสนิมลงใน SABES ไม่ถึง 10 นาที การใช้งาน กําจัดสนิมที่โลหะ กําจัดแผ่นฟิล์มที่มีการออกซิเดชัน เช่น แผ่นฟิล์มมออกซิเดชัน บนคอนกรีตที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก และตะกอนปูนขาว ฯลฯ หลังจากที่กําจัดสนิมออกแล้ว ให้ล้างออกด้วยนํ้าหรือใช้ผ้าเช็ด จากนั้นพ่นหรือทานํ้ายาป้องกันการกัดกร้อน

lubricantแทรกซึมน้ำยากันสนิม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Dynamic Descaler น้ำยาล้างตะกรัน - ล้างตะกรันได้รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด

Dynamic Descaler คือ ผลิตภัณฑ์ขจัดตะกรันอุตสาหกรรม ที่เร็วที่สุดในโลก & ปลอดภัยทีสุด และย่อยสลายตามธรรมชาติได้

dynamic descalerตะกรันน้ำยาล้างตะกรัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
น้ำยากัดสนิม

บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด

เคมีภัณฑ์กำจัดคราบสนิม รวมทั้งคราบน้ำมัน, ไขมัน หรือคราบสกปรก ซึ่งอยู่บนผิวโลหะได้ในเวลาเดียวกัน เหมาะกับการใช้งานแบบจุ่ม ผลดีจากการใช้งานเคมีภัณฑ์ชนิดนี้คือ ไม่ทำลายผิวโลหะชิ้นงาน

กัดสนิมน้ำยากัดสนิมสนิมเหล็ก

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
น้ำยากำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อน - Oil Spill Control

บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด

สูตรใช้กำจัดคราบน้ำมัน ที่ปนเปื้อนทั้งบนพื้นดินและผิวน้ำ รวมไปถึงกำจัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในวัสดุ ดิน ทราย และ แหล่งน้ำ ต่างๆ

กำจัดน้ำมันปนเปื้อนน้ำยากำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
น้ำยาล้างสนิม RUST REMOVER

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด

น้ำยาล้างสนิม RUST REMOVER CRC สูตรเข้มข้นสูง ขจัดสนิมและป้องกันการเกิดสนิม ณ จุดที่เกิดสนิม บนตัวรถ ใต้ท้องรถ ขอบประตู กระโปรงท้ายรถ บริเวณห้องเครื่อง หัวน็อตต่างๆ ท่อไอเสีย ดุมล้อ ถังน้ำมัน

crcrust removerน้ำยาล้างสนิมป้องกันการเกิดสนิม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี