1
เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย
Fyrite InTech : เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Analyzer)

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด

- วัด O2, CO, CO2 - CO (0-4, 000 PPM) - เลือกเชื้อเพลิง 4 ชนิด - เก็บข้อมูลได้ 10 รายการ - มีเครื่องพิมพ์ไร้สาย - รับประกันเครื่อง 2 ปี

analyzercombustionเครื่องมือวัดเครื่องวัดการเผาไหม้อุปกรณ์วัดการเผาไหม้

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
testo 340 เครื่องวัดก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

testo 340 เครื่องวัดก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ สามารถเลือกติดตั้งเซนเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 4 เซนเซอร์ ได้แก่ O2, CO, COlow, NO, NOlow, NO2 และ SO2(มีเซนเซอร์ O2เป็นมาตรฐาน)

analyzercombustion analyzerflue gas analyzerเครื่องวัดก๊าซไอเสียเครื่องวัดแก๊ส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ท่อเฟล็กซ์สีดำทนความร้อนสูง TPV Hoses- Suction/Transport /Hardly inflammable

บริษัท เอสที พลัส จำกัด

# D-TPV2 ท่อเฟล็กซ์สีดำทนความร้อนสูง ดูดส่งลมร้อน ฝุ่น แก๊สพิษ อากาศเสียในอุตสาหกรรมยานยนตร์ ดูดก๊าซ/ของเหลว ติดไฟยาก ทนต่อรังสียูวีและโอโซน

ท่อเฟล็กซ์ยางท่อดูดควันท่อดูดจ่ายสารเคมีท่อดูดส่งอุตสาหกรรมท่อยางดำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำดี

บริษัท โมเดิร์น ทรีท แอนด์ เทค จำกัด

ทำการตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำเสีย เเละน้ำดี โดยมีห้อง Lab ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย กับน้ำดี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี