1
bw gasalertmicroclip
เครื่องวัดก๊าซ BW GasAlert MicroClip XT (O2, LEL, H2S, CO)

ร้านอีเซฟตี้

เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณก๊าซแบบพกพา ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจน, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, คาร์บอนมอนอกไซด์, และก๊าซไวไฟ(Explosive gases)

bw gasalertmicroclipก๊าซไวไฟเครื่องวัดก๊าซซิงค์ออกไซด์วัดแก้สรั่วอับอากาศ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1