1
pantone เทียบสี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ pantone เทียบสี
Fluke 1586A Super-DAQ เครื่องวัดและสอบเทียบอุณหภูมิหลายแชนเนล ความเที่ยงตรงสูง
สินค้าขายดี
เครื่องวัดสีหรือตู้เทียบสี รุ่น LIGHT BOX Model:S65

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

เครื่องวัดสีหรือตู้เทียบสี รุ่น LIGHT BOX Model:S65 Color assessment cabinet, Colour assessment cabinet: The most accurate Color assessment cabinet, Colour assessment cabinet(CAC Light box, Light

เครื่องวัดสีหรือตู้เทียบสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
บริการสอบเทียบตู้อบ และ ชุดควบคุมอุณหภูมิ

บริการสอบเทียบตู้อบ และ ชุดควบคุมอุณหภูมิ

โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรสอีเล็คโทรนิค

บ. โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จก. ให้บริการสอบเทียบชุดอ่านค่าอุณหภูมิ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และ เทอร์โมคัปเปิ้ล เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลข 0191 ได้รับการรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

calibrate ovencalibrationcalibration laboratory with iso/iec 17025สอบเทียบสอบเทียบตู้สอบเทียบเตา

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ตู้เทียบสี Color Light Box

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ตู้เทียบสี Color light box สำหรับงานเปรียบเทียบสี ให้แสงสว่างเลือกใช้หลายแบบ เช่น D65, D50, TL84, UV เป็นต้น

colorimeterเครื่องวัดสีหรือตู้เทียบสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี