1
pantone color
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ pantone color
เครื่องตรวจวัดความถูกต้องของสี เครื่องวัดสี (Portable Colorimeter with external probe) รุ่น ColorTest

บริษัท ตรงกมล จำกัด

ElektroPhysik Colour Measurement ColorTest เครื่องวิเคราะห์สีพร้อมหัววัดที่มีมุมฉายแสง 45/0 องศา ตามมาตรฐาน (DIN 5033)

colorimeterเครื่องวัดสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ตู้เทียบสี Color Light Box

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ตู้เทียบสี Color light box สำหรับงานเปรียบเทียบสี ให้แสงสว่างเลือกใช้หลายแบบ เช่น D65, D50, TL84, UV เป็นต้น

colorimeterเครื่องวัดสีหรือตู้เทียบสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี