Tag

infrared

1
infrared
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รุ่น testo 845

บริษัท บี.บี.เอฟ. โกลบอล โซลูชั่น จํากัด

testo 845 : เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและความชื้นสัมพัทธ์ในเครื่องเดียวกัน ช่วงการวัด -35 C ถึง +950 C

infraredinfrared thermometerthermometers

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
testo 830-T4 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด / Infrared Thermometer

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

testo 830-T4 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมันนี ช่วงการวัด -30 oC ถึง +400 oC

infraredinfrared thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
TKTL 20 SKF

บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ของ SKF มีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก เหมาะกับการใช้ตรวจสอบอุณหภูมิในระยะไกล ใช้งานได้ง่าย

infraredskfthermometers

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
รับสร้างระบบเพิ่มคุณภาพไม้สัก ไม้ยาง อบแห้งสูญญากาศ ประสบการณ์ 25 ปี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด/ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ [INFRARED THERMOMETER] TM-969

บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

*ช่วงวัดอุณหภูมิ -60 ถึง 1, 000 ?C (องศาเซลเซียส) *เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด: ไม่สัมผัส (None contact infrared) วัดค่าได้ถึง 1, 000?C *ช่วงวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิ้ล Type K (thermocouple Type K

infraredthermometersเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Temperature / Thermo

Temperature / Thermo

Temperature Indicator

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

บริการสอบเทียบได้ทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ ซึ่งหลักการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ความสามารถ (-40 to 1200) C

controllerdigitaldry blockgaugeglassindicatorinfraredligmigprobrecorderrtdsensertemperaturesthermotranสอบเทียบอุณหภูมิ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ infrared
568 Contact & Infrared Temp Gun

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงฤทธิ์ เทรดดิ้ง

วัด -40 ?C ถึง 800 ?C /-40 ?F ถึง 1472 ?F (568) วัดค่าของวัตถุขนาดเล็กจากระยะไกลมากขึ้น ด้วยอัตราส่วนของระยะห่างต่อจุดเท่ากับ 50:1 (568) , สามารถทำงานกับเทอร์โมคัปเปิลแบบ K , ฟังก์ชัน MIN, MAX, AVG และ DIF

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Infrared Thermometers เทอร์โมมิเตอร์ แบบอินฟราเรด DIGICON DP-88 Infrared Thermometers เทอร์โมมิเตอร์

บริษัท โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

Infrared Thermometers เทอร์โมมิเตอร์ แบบอินฟราเรด DIGICON DP-88 Infrared Thermometers เทอร์โมมิเตอร์ แบบอินฟราเรด DIGICON DP-88 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer>

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
กล้องตรวจจับความร้อน  bullard รุ่น T4X

บริษัท พี.ที.เค.อีควิปเม้นท์ จำกัด

กล้องถ่ายภาพความร้อน bullard T4X จะ เปลี่ยนมุมมองใหม่ของท่าน ในการใช้กล้องอินฟราเรด กล้องอินฟราเรดสามารถตรวจหาจุด ร้อนและอุณหภูมิของแต่ละจุดของ ภาพที่ปรากฎซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้งานได้ กับงานตรวจสอบด้านไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารต่างๆ

thermal imagerกล้องตรวจจับความร้อนกล้องถ่ายภาพความร้อน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
burner Infrared เบอร์เนอร์แก๊สอินฟาเรด

บริษัท เฟอร์เนส ดีไซน์ จำกัด

เบอร์เนอร์อินฟาเรด (BURNER INFRARED) สำหรับงานอบต่าง ๆ เช่นตู้อบสี ตู้อบลำไยหรือตู้อบอาหาร หรือเตาย่างต่าง ๆ

burner infraredกาวติดแผ่นอินฟราเรดเบอร์เนอร์เบอร์เนอร์แก๊สอินฟาเรดแผ่นอินฟาเรด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
THT46 : กล้องถ่ายภาพความร้อน, ความละเอียดภาพ 160x120 Pixel, -20 ถึง 350 องศา, ใช้ความเร็วในการจับภาพ 50Hz, ขนาดหน้าจอ 2.8 นิ้ว, ซูม x1 ถึง x32

บริษัท เอฟเวอร์เทค จำกัด

THT46 : กล้องถ่ายภาพความร้อน, ความละเอียดภาพ 160x120 Pixel, -20 ถึง 350 องศา, ใช้ความเร็วในการจับภาพ 50Hz, ขนาดหน้าจอ 2.8 นิ้ว, ซูม x1 ถึง x32, ทำภาพซ้อน PiP Function, มาพร้อมโปรแกรมทำรายงาน

กล้องถ่ายภาพความร้อนกล้องอินฟาเรด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Infrared Heater

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.ฮีตเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ฮีตเตอร์อินฟราเรด ประโยนช์ในการใช้งาน : การใช้งานเหมาะสำหรับงานอบสี กาว ทินเนอร์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ ประหยัดพลังงาน 30-50%

infrared heater/ฮีตเตอร์อินฟราเรด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Infrared thermometer

EDM LTD.

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิด Infrared แบบพกพา ย่านวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +1850 ?C สามารถบันทึกผลการวัดได้ 100 Points และเชื่อมต่อThermocoupleชนิดKได้ แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 9V จำนวน 1 ก้อน

infrared thermometer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี