Tag

fluke 77

1
fluke 77
Digital Multimeter for Automotive or Bench repair

บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

มิเตอร์ที่มีความสามารถรอบตัว สำหรับงานซ่อมบำรุงภาคสนามหรือการซ่อมในเวิร์คชอป ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Fluke 77-IV มีคุณสมบัติที่จำเป็นในการซ่อมแซมปัญหาด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่

fluke 77fluke 77iv

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ fluke 77
เครื่องวัดอุณหภูมิ IR Fluke 64 MAX

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงฤทธิ์ เทรดดิ้ง

ช่วงอุณหภูมิ -30 ?C ถึง 600 ?C , ความแม่นยำ ? 1.0 ?C หรือ ? 1.0 % , ผ่าน IP40 เพื่อการปกป้องพิเศษจากสิ่งปนเปื้อนที่แขวนลอยในอากาศ

วัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Vibration tester เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ความแม่นยำสูง รุ่น Fluke 810 ยี่ห้อ Fluke ราคาคุยกันได้
สินค้าขายดี