STANDARD THAI TRADING CO.,LTD
บริษัท สแตนดาร์ด ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท สแตนดาร์ด ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

STANDARD THAI TRADING CO.,LTD, บริษัท สแตนดาร์ด ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ สินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง และเครื่องมือลม ให้กับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และศูนย์บริการรถยนต์ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนขายสำหรับเครื่องมือลมหลายยี่ห้อที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวันและอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องมือลมและสินค้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม จากประเทศใต้หวันหลากหลายประเภท และรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางโรงงานผลิตให้เป็น ผู้นำเข้าโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัท สแตนดาร์ด ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

STANDARD THAI TRADING CO.,LTD

836 ซอยจรัญสนิทวงศ์46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700

-
-

Contact: ณภดล แสงโสดา

Email: sales.standardthai@gmail.com