SPIS CO., LTD
บริษัท เอส พี ไอ เอส จำกัด
064 983 5445, 087 908 4972

บริษัท เอส พี ไอ เอส จำกัด

SPIS CO., LTD, บริษัท เอส พี ไอ เอส จำกัด

บริษัท เอส พี ไอ เอส จำกัด รับออกแบบ รับปรึกษา ออกแบบผลิต ติดตั้ง จำหน่าย อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับงานลิฟท์อุตสาหกรรม ลิฟท์โรงงาน, รอกโซ่,รอกสลิงไฟฟ้า,อะไหล่ลิฟต์,ลิฟต์โดยสาร,ลิฟต์บรรทุก,ลิฟต์บ้าน,ลิฟต์ขนของ,รอกโซ่,รอกสลิงไฟฟ้า, ตรวจเช็คประจำปี รับรอง คป.1

บริษัท เอส พี ไอ เอส จำกัด

SPIS CO., LTD

40/1911 ม. 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

064 983 5445, 087 908 4972
025497813

Contact: เสนีย์ พวงวิลัย

Email: senee2709@gmail.com