Songrit Trading Ordinary Partnerships
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงฤทธิ์ เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงฤทธิ์ เทรดดิ้ง

Songrit Trading Ordinary Partnerships, ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงฤทธิ์ เทรดดิ้ง

จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดในโรงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณภูมิ  เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่อวัดเสียง วัดแสง เครื่องวัดความตึงเส้นด้าย/สายพาน โพรบวัดอุณหภูมิ

กล้องถ่ายภาพความร้อน   เครื่องวัดทางไฟฟ้า  เกจวัดความดันแบบดิจิตอล  เครื่องวัดอัตราการไหลแบบUltrasonic Flow Meters

บริการตรวจเช็คมอเตอร์  ด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบวิเคราะห์ผลแบบสเปคตรัม

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงฤทธิ์ เทรดดิ้ง

Songrit Trading Ordinary Partnerships

41/8 ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

02-1536046
02-1179421

Contact: นาย พจน์ศักดิ์ พิศสุวรรณ

Email: songrit_2525@hotmail.com