SIAM MASTER PRECISION TOOL LTD.,PART.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม มาสเตอร์ พรีซีชั่น ทูล
โพสเมื่อ
 Special Taps.Special Taps. Oversize,Undersize,ต๊าปพิเศษสั่งทำ,Special Taps. Oversize,Undersize,ต๊าปพิเศษสั่งทำ,SMPT thread tools,Machinery and Process Equipment/Machinery/Tapping Machine
รหัสสินค้า
NANA-123543
ชื่อสินค้า
Special Taps.Special Taps. Oversize,Undersize,ต๊าปพิเศษสั่งทำ
แบรนด์
SMPT thread tools
โค๊ดสินค้า
SMPT thread tools
โมเดล
SMPT Thread tools
เวลาการจัดส่ง
21Day(s)
รายละเอียด:
ส่งขอราคา มาทางอีเมลล์ 

Email: rollingdie@gmail.com

M 2.5 X 0.45
M 3 X 0.5
M 3.5 X 0.6
M 4 X 0.7
M 5 X 0.8
M 6 X 1.0
M 8 X 1.25
M 8 X 1.0
M 10 X 1.5
M 10 X 1.25
M 10 X 1.0
M 10 X 0.75
M 12 X 1.75
M 12 X 1.5
M 12 X 1.25
M 12 X 1.0
M 14 X 2.0
M 14 X 1.5
M 15 X 1.0
M 16 X 2.0
M 16 X 1.5
M 17 X 1.0
M 18 X 1.5
M 20 X 2.5
M 20 X 1.5
M 20 X 1.0
M 22 X 2.5
M 22 X 1.5
M 24 X 3.0
M 24 X 2.0
M 25 X 1.5
M 27 X 3.0
M 27 X 2.0
M 30 X 3.5
M 30 X 2.0
M 30 X 1.5
M 33 X 2.0
M 35 X 1.5
M 36 X 4.0
M 36 X 2.0
M 39 X 2.0

BSW (British Standard Whitworth)
1/8" BSW 40
5/32" BSW 32
3/16"B SW 24
7/32" BSW 24
1/4" BSW 20
5/16"B SW 18
3/8" BSW 16
7/16"B SW 14
1/2" BSW 12
9/16"B SW 12
5/8" BSW 11
3/4" BSW 10
7/8" BSW 9
1" BSW 8
1 1/8 "BSW 7
1 1/4" BSW 7
1 3/8" BSW 6
1 1/2" BSW 6
1 5/8" BSW 5
1 3/4" BSW 5
2" BSW 4 1/2
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) -- (G)
G1/8"-28
G1/8"-28
G1/4-19
G1/4-19
G3/8-19
G3/8-19
G1/2-14
G1/2-14
G5/8-14
G5/8-14
G3/4-14
G3/4-14
G7/8-14
G7/8-14
G1"-11
G1"-11
G1 1/8"-11
G1 1/8"-11
G1 1/4"-11
G1 1/4"-11
G1 3/8"-11
G1 1/2"-11
G1 1/2"-11
G1 5/8-11
G1 3/4"-11
G1 3/4"-11
G2"-11
Taper (BSPT) -- (R)
R1/16"-28
R1/8"-28
R1/4"-19
R3/8"- 19
R1/2"- 14
R3/4"-14
R1"-11
R1 1/4"-11
R1 1/2"-11
R2"-11
R2 1/2"-11
R3"-11
R4"-11
R5"-11
R6"-11
1/16"BSPT28
1/8"BSPT28
1/4"BSPT19
3/8"BSPT19
1/2"BSPT14
3/4"BSPT14
1"BSPT11
1 1/4"BSPT11
1 1/2"BSPT11
2"BSPT11
2 1/2"BSPT11
3"BSPT11
4"BSPT11
5"BSPT11
6"BSPT11
PIPE THREAD -- BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL -- BSPP/BSPF
PIPE THREAD -- JAPANESE PIPE PARALLEL -- PF
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) -- (G)
M1.6X0.35
M1.8X0.35
M2X0.4
M2.2X0.45

M2.5X0.45
M3X0.5
M3.5X0.6
M4X0.7

M4.5X0.75
M5X0.8
M6X1.0


M8X1.25
M9X1.25
M10X1.5
M11X1.5

M12X1.75
M14X2.0
M16X2.0
M18X2.5

M20X2.5
M22X2.5
M24X3.0
M27X3.0

M30X3.5
M33X3.5
M36X4.0
M39X4.0

M42X4.5
M45X4.5
M48X5.0
M52X5.0

M56X5.5
M60X5.5
M64X6.0
M68X6.0
M2.5X0.35
M3X0.35
M3.5X0.35
M4X0.5

M4.5X0.5
M5X0.5
M5.5X0.5
M6X0.5

M6X0.75
M7X0.75
M8X0.75
M9X0.75

M10X0.75
M11X0.75
M12X0.75
M8X1.0

M9X1.0
M10X1.0
M11X1.0
M12X1.0

M14X1.0
M16X1.0
M18X1.0
M20X1.0

M22X1.0
M24X1.0
M27X1.0
M30X1.0

M10X1.25
M12X1.25
M12X1.5
M14X1.5

M16X1.5
M18X1.5
M20X1.5
M22X1.5

M24X1.5
M27X1.5
M28X1.5
M30X1.5
M33X1.5
M36X1.5
M39X1.5
M42X1.5

M45X1.5
M48X1.5
M50X1.5
M52X1.5

M55X1.5
M56X1.5
M58X1.5
M60X1.5

M18X2.0
M20X2.0
M22X2.0
M24X2.0

M27X2.0
M30X2.0
M33X2.0
M36X2.0

M39X2.0
M42X2.0
M45X2.0
M48X2.0

M52X2.0
M56X2.0
M60X2.0
M64X2.0

M68X2.0
M72X2.0
M76X2.0
M80X2.0

M85X2.0
M90X2.0
M95X2.0
M100X2.0

M30X3.0
M33X3.0
M36X3.0
M39X3.0
M42X3.0
M45X3.0
M48X3.0
M52X3.0

M56X3.0
M60X3.0
M64X3.0
M68X3.0

M72X3.0
M76X3.0
M80X3.0
M85X3.0

M90X3.0
M95X3.0
M100X3.0
M42X4.0

M45X4.0
M48X4.0
M52X4.0
M56X4.0

M60X4.0
M64X4.0
M68X4.0
M72X4.0

M76X4.0
M80X4.0
M85X4.0
M90X4.0

M95X4.0
M100X4.0
M72X6.0
M76X6.0

M80X6.0
M85X6.0
M90X6.0
M95X6.0

M100X6.0
M130X6.0
M150X6.0
M180X6.0
NO:04-40UNC
NO:06-32UNC
NO:08-32UNC
NO:10-24UNC

NO:12-24UNC
1/4”-20UNC
5/16” -18UNC
3/8”-16UNC

7/16” -14UNC
1/2”-13UNC
9/16” -12UNC
5/8”-11UNC

3/4”-10UNC
7/8”- 9UNC
1” - 8UNC
11/8” - 7UNC

11/4” - 7UNC
13/8” - 6UNC
11/2” - 6UNC
13/4” - 5UNC

2” - 41/2UNC
21/4 - 4.5UNC
21/2” - 4UNC
23/4” - 4UNC

3”- 4UNC
31/4 - 4UNC
31/2 - 4UNC
4” - 4UNC
NO:04-48UNF
NO:06-40UNF
NO:08-36UNF
NO:10-32UNF

NO:12-28UNF
1/4”-28UNF
5/16” -24UNF
3/8”-24UNF

7/16” -20UNF
1/2”-20UNF
9/16” -18UNF
5/8”-18UNF

3/4”-16UNF
7/8”-14UNF
1” -12UNF
11/8” -12UNF

11/4” -12UNF
13/8” -12UNF
11/2” -12UNF

NO:12-32UNEF
1/4”-32UNEF
5/16-32UNEF
3/8”-32UNEF

7/16-28UNEF
1/2” -28UNEF
9/16-24UNEF
5/8” -24UNEF

3/4” -20UNEF
13/16 -20UNEF
7/8” -20UNEF
15/16 -20UNEF

1”-20UNEF
1 1/16 - 18NEF
1 1/8 -18UNEF
1 3/16 - 18NEF

1 1/4-18UNEF
1 5/16 - 18NEF
1 3/8-18UNEF
1 7/16 - 18NEF

1 1/2-18UNEF
1 9/16 - 18NEF
1 5/8-18UNEF
1 11/16-18UNEF
5/16”BC 26
3/8” BC 26
7/16”BC 26
1/2” BC 20

9/16”BC 20
5/8” BC 20
11/16 BC 24
3/4” BC 30

1” BC 24
11/8” BC 26
11/4” BC 26
1.37” BC 24

1.42” BC 24
17/16 BC 24
1.45” BC 24
19/16 BC 24
1/8” SM 40
1/8” SM 44
1/8” SM 48
9/64 SM 40

11/64 SM 40
3/16 SM 28
15/64 SM 28
1/4” SM 24

1/4” SM 28
1/4” SM 40
9/32”SM 20
5/16”SM 28

5/16”SM 18
11/32 SM 28
3/8” SM 18
3/8” SM 28

7/16”SM 16
7/16”SM 28
1/2” SM 28
9/16”SM 20
1/8” W 40
3/16”W 24
1/4” W 20
5/16”W 18

3/8” W 16
7/16”W 14
1/2” W 12
9/16”W 12

5/8" W 11
3/4" W 10
7/8” W 9
1” W 8

11/8” W 7
11/4” W 7
13/8” W 6
11/2” W 6
1/8”-27 NPSM
1/4”-18 NPSM
3/8”-18 NPSM
1/2”-14 NPSM

3/4”-14 NPSM
1” -11.5NPSM
11/4”-11.5NPSM
11/2”-11.5NPSM

2” -11.5NPSM
2 1/2”- 8 NPSM
3” - 8 NPSM
4” - 8 NPSM

5” - 8 NPSM
6” - 8 NPSM

G 1/8”-28
G 1/4”-19
G 3/8”-19
G 1/2”-14

G 5/8”-14
G 3/4”-14
G 7/8”-14
G1”-11

G11/8”-11
G11/4”-11
G13/8”-11
G11/2”-11

G13/4”-11
G2” -11
G21/4”-11
G21/2”-11

G23/4”-11
G3” -11
G31/2”-11
G4” -11
1/8” PS 28
1/4” PS 19
3/8” PS 19
1/2” PS 14

3/4” PS 14
1” PS 11
1 1/4” PS 11
1 1/2” PS 11

2” PS 11
2 1/2” PS 11
3” PS 11
3 1/2” PS 11

4" PS 11
5" PS 11
6" PS 11
8” PS 11
1/8”-27 NPT
1/4”-18 NPT
3/8”-18 NPT
1/2”-14 NPT

3/4”-14 NPT
1” -11.5NPT
1 1/4-11.5NPT
1 1/2-11.5NPT

2” -11.5NPT
2 1/2”- 8 NPT
3” - 8 NPT
3 1/2”- 8 NPT

4” - 8 NPT
5” - 8 NPT
6” - 8 NPT
8” - 8 NPT

10” - 8 NPT
12” - 8 NPT
คำค้นหา:
undersize ต๊าปพิเศษสั่งทำ oversize special taps.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม มาสเตอร์ พรีซีชั่น ทูล

SIAM MASTER PRECISION TOOL LTD.,PART.

13/20 ม.10 ซ.บางปลา 19 ถ.เทพารักษ์ กม 15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

02-175-2487-8
02-175-2489

Contact: ฝ่ายขาย -

Email: rollingdie@gmail.com