ผลการค้นหา:

manostar

แนะนำบริษัทที่จำหน่าย
1

ผลการค้นหา:

manostar
MANOSTAR Low Differential Pressure Gauge WO81FN+-50DV

บริษัท เค พี บี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

- Display Range : -50 to +50 Pa - Standard Installation Position : Vertical (Fixed) - Accuracy at 20?C : Up to +, -2.5% F.S. - Diaphragm Material : Silicone Rubber - Diaphragm Pressure Resistance : 10 kPa - Gases Measured : Air & Non-Corrosive Gases (No Liquid) - Orientation of Connectors : High Pressure Side (Red), Low Pressure Side (Blue) - Weight : Approx. 270g

diff gaugedifferential gaugedifferential pressure gaugemanostar gaugepressure gauge

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1