Scilution Co.,Ltd.
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

Scilution Co.,Ltd., บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งในปี 2545 เป็นบริษัท ฯ ที่นำเข้า ผลิตในประเทศ และจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์ รับออกแบบ ปรึกษาแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ ในห้องแลป วิทยาศาสตร์ ทุกชนิด เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยหลักการทาง วิทยาศาสตร์

มีนโยบายในการจำหน่าย นำเสนอสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ โดยเน้นสินค้าผลิตในประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน วิทยาศาสตร์ ในอนาคต หากท่านต้องการควบคุมคุณภาพสินค้า เพื...

สินค้าแนะนำ

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

Scilution Co.,Ltd.

164/199 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

02 964 8018
02 964 8019

Contact: ยอดชัย เอื้อวนาปักษา

Email: sales@scilution.com