หมวด

Training

1
Training
หลักสูตรอบรมป้องกันอันตรายทางรังสีนอกสถานที่ (Inhouse Trainning)

บริษัท สามารถเรดิเทค จำกัด

หลักสูตรอบรมทางด้านรังสีในโรงงาน สำหรับอบรมพนักงานจำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางด้านรังสีให้รู้จักเฝ้าระวังและเข้าใจเกี่ยวกับรังสีมากขึ้น

survey meterรังสีอบรมรังสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Electrical Maintenance Workshop Level 2

บริษัท ออโต้โซลูชั่นแอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เพื่อให้เข้าใจชนิด โครงสร้าง ฟังก์ชั่น และลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ลักษณะการใช้งานของ Programmable Controller

electrical maintenance trainingelectrical maintenance workshop level 2javada training

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Basic radiation safety inhouse-training (Industries) for 1-3 days

บริษัท แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี จำกัด

งานบริการอบรมพื้นฐานความปลอดภัยทางรังสีนอกสถานที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

radiation safety trainingรังสีอบรมรังสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1