หมวด

Environmental Services

1
Environmental Services
รับบริการตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพอัตราการไหลของของเหลว

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

ให้บริการตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำต่างๆ ในงานวิศวกรรม อาทิ ระบบปั๊มน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบทำความเย็น ระบบจ่ายน้ำให้เครื่องจักร ตรวจวัดของเหลวทุกชนิดในกระบวนการผลิต โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจวัดโดยตรง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในผลการตรวจวัดที่ถูกต้องตามหลักทฏษฎีและได้รับผลการตรวจวัดที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุนสูงสุด ในราคามิตรภาพ

flowmeterultrasonic

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
LAKOS Centrifugal Separators เครื่องแยกโลหะ/อโลหะ ออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวี่ยง

บริษัท เวิลด์สเปรย์เทคโนโลยีและออกแบบ จำกัด

Lakos เครื่องแยกเศษโลหะและอโลหะออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวียง อาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันของของเหลวและของแข็ง เครื่องแยกเศษโลหะ เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม ที่เกิดจากการเจียร การกัด การกลึง เศษทราย เศษแก้วและของแข็งขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำหรือน้ำมัน โดยไม่ต้องใช้กระดาษกรอง

centrifugal

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1