หมวด

Environmental Services

1
Environmental Services
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
บริการ งานระบบ

บริษัท แอพพลีโฟล จำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

งานระบบ ดับเพลิง อัคคีภัย ท่อ ห้องเย็น เครื่องเย็นติดตั้งอุตสาหกรรม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
รับบริการตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพอัตราการไหลของของเหลว

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

ให้บริการตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำต่างๆ ในงานวิศวกรรม อาทิ ระบบปั๊มน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบทำความเย็น ระบบจ่ายน้ำให้เครื่องจักร ตรวจวัดของเหลวทุกชนิดในกระบวนการผลิต โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจวัดโดยตรง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในผลการตรวจวัดที่ถูกต้องตามหลักทฏษฎีและได้รับผลการตรวจวัดที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุนสูงสุด ในราคามิตรภาพ

flowmeterultrasonic

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์  รุ่น IP67 (มีรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้)

จันทร์ส่องสว่างไฟฟ้า 097-0619918จ.บุรีรัมย์

#สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ รุ่น IP67 (มีรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้) #20W รุ่น IP67 พร้อมรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้ #30W รุ่น IP67 พร้อมรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้ #60W รุ่น IP67 พร้อมรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้ #100W รุ่น IP67 พร้อมรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้ #200W รุ่น IP67 พร้อมรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้ #300W รุ่น IP67 พร้อมรีโมทตั้งเวลา+ปรับแสงได้

accessories for solarimetersolarsolar cellsolar chargersolar charger and wind controller

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1