หมวด

Reverse

1
Reverse
Reverse Engineering & Design Services etc.

บริษัท ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทดิจิเกทฯ รับบริการสแกนชิ้นงานด้วยเครื่องสแกนสามมิติความละเอียดสูง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพอีกกระบวนการหนึ่งในการคัดลอกรายละเอียดของรูปทรง 3 มิติของวัตถุ

reverse engineering & design services etc.บริการวิศวกรรมย้อนกลับรับออกแบบเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1