หมวด

Contractors

1
Contractors
บริการ งานระบบ

บริษัท แอพพลีโฟล จำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

งานระบบ ดับเพลิง อัคคีภัย ท่อ ห้องเย็น เครื่องเย็นติดตั้งอุตสาหกรรม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดคลื่นไหวสะเทือน Seismic surveying equipment

บริษัท เอเซีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด

การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Explorations) เป็นหนึ่งในวิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับความเร็วคลื่นไหวสะเทือนที่เดินทางผ่านวัสดุใต้ผิวดิน เพื่อสำรวจหรือตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาภายใต้พื้นผิวโลก โดยการทำให้เกิดสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนขึ้น

เครื่องค้นหาตำแหน่งท่อสาธารณูปโภคใต้ดินเครื่องมือสำรวจเครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter)อุปกรณ์สำรวจอุปกรณ์สำรวจพื้นที่

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1