หมวด

Waste Management

แนะนำบริษัทที่จำหน่าย
1
Waste Management
Ultrasonic Flow Module and Sensor : ISCO 2110

บริษัท สยามพอลลูเทค จำกัด

2110 Ultrasonic Flow Module for redundant level measurement with 2150, or standalone ultrasonic level/flow measurement The 2110 Ultrasonic Module provides accurate non-contact liquid level measurement, using built-in software

BersonInLine - Inline UV disinfection , UV Lamps and Sleeves Berson - ProLine UV disinfection Berson InLine+ 1000 WW Hot Tap Velocity Profiler, Hot Tap Flow Meter : ISCO ADFM ISCO H-ADFM Flow Meter, Horizontal Velocity Profiler for Wide ISCO accQmin Velocity Profiler, Flow Meter ADFM Pro20 Velocity Profiler, Velocity Profiling Flow Meters ISCO 2102 Wireless Module , Sewer Flow Meter

flow meterflow moduleultrasonicเครื่องวัดการไหลแบบอัลตร้าโซนิค (ultrasonic flow meter)ultrasonic flow module

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดค่ากรด-ด่า ชนิดปากกา รุ่น HI 98127

บริษัท พี เอ็น พี ซายเอ็นซ์ จำกัด

เครื่องวัดค่ากรด-ด่า ชนิดปากกา รุ่น HI 98127 ยี่ห้อ HANNA ช่วงการวัดค่า กรด - ด่าง -2 ถึง 16 ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศาเซลเซียส

phph meterค่าเครื่องวัดค่าเครื่องวัดคุณภาพน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
OIL SKIMMER เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ 086-3148623 เก๋

บริษัท เวิลด์สเปรย์เทคโนโลยีและออกแบบ จำกัด

OIL SKIMMER เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ Oil skimmer แบบสายพาน มีทั้งแบบ โพลี และสายพาน สแตนเลส Oil skimmer แบบสายพานโพลี เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาต่อเนื่อง Oil skimmer แบบสายพานสแตนเลส เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณภูมิ 80 องศาขึ้นไปถึง มากกว่า 100 องศา

oil skimmer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องวัดค่าซีโอดี (rapid COD) แบบรวดเร็วใน 5 นาที

บริษัท เอิร์ท เคมาเทค จำกัด

เครื่องวิเคราะห์ซีโอดี (COD analyzer) แบบรวดเร็วให้ผลภายใน 5 นาที ปราศจากสารเคมีอันตราย และลดขั้นตอนการกำจัดสารเคมีอันตราย

bod metercod analyzerวิเคราะห์ซีโอดี (rapid cod)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1