หมวด

Barometer

1
Barometer
เครื่องวัดความดันบรรยากาศ/อุณหภูมิ/ความชื้น [Barometer/temperature/humidity Datalogger SD Card]

บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บารอมิเตอร์ดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ/ติดผนัง บันทึกข้อมูลด้วย SD Card หน้าจอใหญ่ แสดงผลอุณหภมิ ความชื้น บารอมิเตอร์พร้อมกัน ตั้งบันทึกข้อมูลอัตโนมัติลง SD Card DIGITAL BAROMETER with REAL TIME DATA

barometerdataloggerhumiditysd cardtemperaturesความชื้นเครื่องวัดความดันบรรยากาศอุณหภูมิ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สอบเทียบ เครื่องวัดความดันบรรยากาศ Calibration Barometer

สอบเทียบ เครื่องวัดความดันบรรยากาศ Calibration Barometer

สอบเทียบ เครื่องวัดความดันบรรยากาศ

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน และสุญญากาศ สามารถให้บริการสอบเทียบได้ ทั้งภายในและ ภายนอกสถานที่ ซึ่งหลักการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

absolute pressurebarometerbarometer calibrationcalibrator differentialpressuretransitter

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Setra CS100 Barometric Pressure Sensor

บริษัท ไอแคล อินสทรูเม้นท์ จำกัด

Long-term stability: 0.1 hPa/mB per year Sleep mode for instant startup Removable terminal strip module for easy wiring Footprint configured for easy drop-in replacement Calibration NIST traceable Wide operating voltage 9.5 to 28 VDC Meets CE conformance standards Ideal for automated weather stations Low power consumption Relied on for severe weather detection

barometric pressure

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1