หมวด

Barometer

1
Barometer
เครื่องวัดความดันบรรยากาศ/อุณหภูมิ/ความชื้น [Barometer/temperature/humidity Datalogger SD Card]

บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บารอมิเตอร์ดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ/ติดผนัง บันทึกข้อมูลด้วย SD Card หน้าจอใหญ่ แสดงผลอุณหภมิ ความชื้น บารอมิเตอร์พร้อมกัน ตั้งบันทึกข้อมูลอัตโนมัติลง SD Card DIGITAL BAROMETER with REAL TIME DATA

barometerdataloggerhumiditysd cardtemperaturesความชื้นเครื่องวัดความดันบรรยากาศอุณหภูมิ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สอบเทียบ เครื่องวัดความดันบรรยากาศ Calibration Barometer

สอบเทียบ เครื่องวัดความดันบรรยากาศ Calibration Barometer

สอบเทียบ เครื่องวัดความดันบรรยากาศ

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน และสุญญากาศ สามารถให้บริการสอบเทียบได้ ทั้งภายในและ ภายนอกสถานที่ ซึ่งหลักการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

absolute pressurebarometerbarometer calibrationcalibrator differentialpressuretransitter

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1