หมวด

Chlorine Meter

1
Chlorine Meter
YSI 900 Colorimeter เครื่องวัดค่าคลอรีนในน้ำ ทั้งคลอรีนอิสระ และคลอรีนทั้งหมดในน้ำ (Free or Total Chlorine)

บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด

เป็นเครื่องวัดค่าคลอรีนในน้ำ ทั้งคลอรีนอิสระ และคลอรีนทั้งหมดในน้ำ (Free or Total Chlorine) สามารถใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม สำหรับ Model YSI 900

LaMotte 1740 Total Chlorine TRACER, ปากกาวัดคลอรีน, เครื่องวัดคลอรีน

chlorine metercolorimeterfree chlorine metertotal chlorine meterเครื่องวัดค่าคลอรีนในน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดค่าคลอรีน [CHLORINE METER] CL-2006

บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

*สามารถวัดค่า Free chlorine และ Total chlorine 0.00 to 3.50 ppm (mg/L) *สารละลายมาตรฐาน (สารละลายที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน) 1.00 ppm Free standard solution และ 1.00 ppm Total standard solution ***

chlorine meterfree chlorinetotal chlorineคลอรีนละลายน้ำเครื่องวัดค่าคลอรีน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Chlorine Meter

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เตรื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ คลอรีนทั้งหมด ในระบบน้ำประปา น้ำในกระบวนการผลิต

chlorine meterfree chlorinetotal chlorineเครื่องวัดคลอรีน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1