หมวด

Chlorine Meter

1
Chlorine Meter
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดค่า Free chlorine และ Total chlorine Chlorine Meter

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด

เครื่องคัลเลอริมิเตอร์ วัดค่า Free chlorine และ Total chlorine EUTECH รุ่น Waterproof Portable C201 Chlorine Meter คุณลักษณะเฉพาะ :: การวัดค่าความเข้มข้นของ Free chlorine 0 – 6.0 ppm ::

เครื่องวัดค่าเครื่อมมือในห้องแลปอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องวัดค่าคลอรีน [CHLORINE METER] CL-2006

บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

*สามารถวัดค่า Free chlorine และ Total chlorine 0.00 to 3.50 ppm (mg/L) *สารละลายมาตรฐาน (สารละลายที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน) 1.00 ppm Free standard solution และ 1.00 ppm Total standard solution ***

chlorine meterfree chlorinetotal chlorineคลอรีนละลายน้ำเครื่องวัดค่าคลอรีน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Chlorine Meter

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เตรื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ คลอรีนทั้งหมด ในระบบน้ำประปา น้ำในกระบวนการผลิต

chlorine meterfree chlorinetotal chlorineเครื่องวัดคลอรีน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1