หมวด

Laminating

1
Laminating
BAKELITE เบกาไลท์

บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

เบกาไลท์ / แมกกาไลท์ (Bakelite) คุณสมบัติทนความร้อนสูงในระบบไฟฟ้า คุณสมบัติเชิงกลสูงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

เบกาไลท์ (bakelite)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องเคลือบบัตร Fellowes รุ่น Venus 2 A3 (วีนัส เอ3)

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครื่องเคลือบบัตรระบบลูกกลิ้งความร้อน แบบ Auto 2 ระบบเคลือบร้อนและเครื่องเย็นได้ จำนวนลูกกลิ้ง 6 ลูก มีระบบ Heat Guard ป้องกันความร้อนออกมานอกเครื่อง

laminator

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1