หมวด

Supplies

1
Supplies
ชุดฆ่าเชื้อแบบระบบพาสเจอร์ไรท์ Pasteurize Unit

บริษัท ดับเบิลยูทูเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับออกแบบ , ผลิต และติดตั้งระบบฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น นม , เครื่องดื่ม , น้ำผลไม้ และ อื่นๆ

food machinefood processpasteurizeเครื่องฆ่าเชื้อพาสเจอร์ไรส์เครื่องจักรฟู้ด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
บานพับอุตสาหกรรม(Hinges)
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ผ้ายุต ด้ายยุต สำหรับทำความสะอาดแท่นพิมพ์

บริษัท สามัคคีเคมิคอล จำกัด

ผ้ายุต ด้ายยุต สำหรับทำความสะอาดแท่นพิมพ์ แบบคละสีกระสอบละ 35 กิโลกรัม แบบสีขาวล้วน 50 กิโลรัม

ด้ายยุต

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1