หมวด

Coating Services

1
Coating Services
สอบเทียบด้านปริมาตร (Flow Meter : Liquid)

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ วัดด้านเครื่องวัดอัตราการไหลสามารถให้บริการ สอบเทียบได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ซึ่งหลักการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

flowcomholding timeบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหล (flow meter)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
PRO COAT  Water Based Polyurethane Roof Coating สารโพลียูรีเทนป้องกันการรั่วซึม สูตรน้ำ

บริษัท เอ็นทีเคเทคเทรดดิ้ง จำกัด

PRO COAT Water Based Polyurethane Roof Coating สารโพลียูรีเทนป้องกันการรั่วซึม สูตรน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้

aq100

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
รับเคลือบงานโลหะเพื่อป้องกันสนิม,ป้องกันกัดกร่อน,ป้องกันความร้อนและการเสียดสี
สินค้าขายดี
1