หมวด

Flooring & Tiles

1
Flooring & Tiles
Extruded polystyrene (XPS) พอลีสไตรีนโฟม

บริษัท โปรซูเมอร์ กรุ๊ป จำกัด

Extruded polystyrene (XPS) พอลีสไตรีนโฟม Extruded polystyrene (XPS) เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสไตรีนมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิโตรเลียม เป็นชนิดที่มีการเติมอากาศไว้ในช่องว่างตามเนื้อโฟมทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำ ใช้ในงานก่อสร้าง ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอาคาร งานก่อผนัง และงานปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

กาวโฟมกันไฟฉนวนโพลีสไตรีน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1