หมวด

Sodium

1
Sodium
สินค้าขายดี
แพคผงเกรด A 30% (Poly Aluminium Chloride grade A 10%)

แพคผงเกรด A 30% (Poly Aluminium Chloride grade A 10%)

โมวิกอินเตอร์เทรด

บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด (ภาคเหนือ) จำกัด

PAC เป็นชื่อทางการค้าของสารโพลีอลูมินัมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride) ซึ่งเป็นเกลือสังเคราะห์ของอลูมินัมคลอไรด์ ที่ผ่านการสังเคราะห์เป็นพิเศษเพื่อใช้ในกระบวนเร่งการตกตะกอน และมีคุณสมบัติดีกว่าเกลืออลูมินัมและเหล็กโดยทั่วไป โดย PAC ชนิดผง จะมีเปอร์เซ็นต์ของ Al 2O3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเร่งการตกตะกอน สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์

poly aluminium chloride/PAC/โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1